TAMAMLANAN PROJELER

  • Ankara İli Dahilinde Haymana Ve Gölbaşı Kavşakları Düzenleme İşi

  • TAG Otoyolu Km:59+600 Ve Km:119+200 Adana Batı Ve Adana Doğu Alın Gişeleri ,Aydınlatma Ve Elektrifikasyon İşleri,İşletme Binası Yapılması

  • Belen-Topboğazı Yolu Km:12+000-29+000 Arası Sanat Yapıları,Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama,Yatay İşaretleme Ve Otokorkuluk İşleri Yapım Ve Onarım İşi

  • Gaziantep-Kilis (Havaalanı Bağlantısı Dahil)Yolu 0+000-16+000 ArasıModifiye Bitümlü Sert Taştan Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması İşi

  • Adana-Ceyhan Yolunda Km:0+000-45+000 Arasında BSK Üstyapı Onarım İşi